Các biện pháp tăng cân cho người gầy - Thuốc tiêu hóa