Có nên sử dụng Amino Power 2000 325v trong quá trình tập luyện?