"Điểm chỉ" một số loại sữa tăng cân tốt cho trẻ theo độ tuổi tại Hà Nội