Sử dụng sữa tăng cân tăng cơ có bị dị ứng cơ thể không?