Dùng Sữa frisolac gold có tăng cân không, và hỗ trợ hệ tiêu hóa?